ŠKOLA OSOBNOSTNÉHO SEBAVZDELÁVANIA, INTELEKTU KRÁSY,  ZDRAVIA

A MLADOSTI  V MOTÝĽOM DOME

 

“To, čím sa dokážeme naozaj nasýtiť je umenie byť životom samým

Uskutočňovať svoje sny  tvoriť nové kúsky seba, svojho Ja.”

 

Seba-dotváranie je nový spôsob intelektuálnej zábavy. Vzrušujúca spoločenská a osobná hra na život. Zmysluplné použitie voľného času. Najväčšia investícia dňa, ktorá nás obsype šťastím a zlatom.

Voľný čas, potreba zabávať sa, byť šťastný je vaša zlatá akcia. Rozmnožiť ju môžete poslaním prihlášky na zábavné osobnostné sebavzdelávanie teraz a tu.

 

Gramotnost práce s vedomím

Vďaka gramotnosti s prácou vedomím vieme rozšíriť priestor svojho existovania o novo- nadobudané poznania a skúsenosti, či už pri štúdiu alebo podnikaní, tvorbe vzťahov o toto nové poznanie / skúsenosti. A už nedochádza k strácaniu a zabúdaniu poznania, lebo mi sme sa stali týmto novým poznaním a touto novou skúsenosťou.

Tieto nové poznatky dôležité pre dotváranie a používanie vedomia vychádzajú z najnovších výskumov v oblasti kvantovej fyziky, kde častice na kvantovej úrovni vďaka informačnej previazanosti otvárajú úplne nové pole pre používanie vedomia, čo potvrdzujú posledné Nobelove ceny za fyziku.

 

 Zameranie na umenie a nové vedecké poznatky.

Poznávanie seba, objavovanie svojich nesmiernych možnosti je pokračovaním  klasického vzdelania  s cieľom rozvinúť intelektuálne a duševné schopnosti, naučiť sa použivať životné situácie na prebudenie a rozvinutie svojho ohromného potenciálu, na objavovanie seba.  Mnohé činnosti, ktoré bežne vykonávame môžu dobre slúžiť na nepretržité tvorenie a hneď aj používanie výnimočných vlastnosti nových schopnosti a osobných kvalít – AKTÍVNE PESTOVANIE ZDRAVIA, KRÁSY A MLADOSTI.

Každý záujemca dostane navigačnú príručku pre zaradenie sa do študijnej skupiny a používanie priebežne aktualizovaného výberu umeleckých diel schopných budovať si nový kvantovo – biologický mechanizmus.

 Osvojovanie si práce s vedomím pri individuálnom tvorení krásy, zdravia, mladnutia a osobnej príťažlivosti s využitím najnovších vedeckých poznatkov  a umeleckých dieľ. Vytváracie novej kvantovo – biologickej reality, ktorej súčasťou sú všetky formy pránického života vytvoreného na celom svete, ktoré sa integrujú do jedného veľkého celku vyváženej harmonickej bunky na ideál krásy. Vyberanie, dotváranie a zakotvovanie novej reality života individuálnym tvorivým vedomím jednotným s celkom, jeho láskou, inteligenciou, voľnou energiou a happy riešeniami.

 Osvojovanie si práce s vedomím pri individuálnom tvorení krásy, zdravia, mladnutia a osobnej príťažlivosti s využitím najnovších vedeckých poznatkov a umeleckých dieľ. Vytváracie novej kvantovo – biologickej reality, ktorej súčasťou sú všetky formy pránického života vytvoreného na celom svete, ktoré sa integrujú do jedného veľkého celku vyváženej harmonickej bunky na ideál krásy. Vyberanie, dotváranie a zakotvovanie novej reality života individuálnym tvorivým vedomím jednotným s celkom, jeho láskou, inteligenciou, voľnou energiou a happy riešeniami.

Osobnostné sebavzdelávanie sa uskutočňuje..

hotel_2_uprava

…v Motýľom dome, ktorý bol cielene vybudovaný ako prostredie, kúsok sveta určený na získavanie nových poznatkov a skúseností – to zn. na uskutočňovanie motivačných pobytov a poznávacej turistiky zameranej na objavovanie a zdokonaľovanie SEBA.

Jedinečnosťou Motýlieho domu je spojenie rozprávkového prostredia, nových vedeckých poznatkov a pozitívne pôsobiaceho umenia. Všetci občas cítime potrebu vypadnúť zo zabehaných koľají a známeho prostredia. Touto zmenou môže byť práve prostredie Motýlieho domu, kde už mnoho ľudí našlo chýbajúcu inšpiráciu a zmenu svojho životného štýlu.

Osobnostné sebavzdelávanie, pobyty v Motýľom dome nie sú časovo obmedzené. Vďaka pomerne voľnému výberu tém môžu účastníci prichádzať na pár hodín, alebo pobudnúť v prostredí Motýlieho domu niekoľko dní.


 

Vzdelávanie je vhodné:

  • pre široké spektrum záujemcov o odborný prístup k pestovaniu a vytváraniu osobných kvalít a schopností k uskutočňovaniu ideálov mladosti, krásy a zdravia.
  • pre ľudí s chronickými zdravotnými problémami – napr. alergie, astma, diabetes, nadváha, znížená imunita a pod., – ich odstránenie sa spája so zdravým životným štýlom, duchovnou vyrovnanosťou, odbúraním stresu, a pochopením princípov kvantovej fyziky a jej účinkov na spúšťanie nových transformačných procesov

 

CENNÍK

 

Vzdelávanie je certifikované v rámci zdravého životného štýlu, zvyšovania osobnostných kvalít a úspešnosti v zamestnateľnosti certifikátom Ministerstvom Školstva, Vedy a Výskumu SR, pričom môžete získať diplom o nadobudnutí vzdelania 1, 2.alebo 3. stupňa.


VIAC INFO O ŠKOLE OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————

K NAHLIADNUTIU ZDARMA – hlboko inšpirujúce úryvky spájajúce vedu a umenie človeka, jeho nádherných schopností pre motiváciu a úžasnú náladu našich dní. 

MEGA MEGA MEGA MEGA

*Texty sú napísané na námety podľa skutočných udalostí a sú chránené autorským právom.