MOTÝLÍ DOM, HOTEL GALÉRIA**, TACHYON TECHNOLOGY PHARM BRATISLAVA

K dispozícií možnosť poznať zázraky z kvantovej fyziky meniace svet a používať ich v tvorení svojej každodennej reality.

Stála galéria výtvarných a interiérových prvkov, prostriedkov z umenia a vedy na inšpirujúce vyladenia, dotváranie seba, prostredia, bytu, pracoviska na uprednostnenie pozitívne pôsobiacich emócií, spomienok, myšlienok, zvýšenie úrovne tvorivosti pri nachádzaní šťastných riešení. Spontánnom používaní kvantovej previazanosti a superpozície.

Bližšie o nás:

Stála expozícia tvorby
autora – Travel Wizard MOTÝLIEHO DOMU, nového prúdu stavového funkcionalistického umenia zameraného na zvýšenie kvality života v HOTELI GALÉRIA**, prezentácia a podniková predajňa s poradňou TACHYON TECHNOLOGY PHARM – výberu prírodných produktov, výsledku dlhoročného výskumu a skúsenosti s kombináciami prírodných extraktov overovanými po stáročia liečiteľmi a terapeutmi zameranými na zdravie, krásu a osobné kvality.

Medzinárodná putovná výstava nového prúdu umenia života 2021 http://www.hotelgallery.eu/hotel/

http://www.hotelgallery.eu/fotogaleria/

https://www.stream.cz/um/10020365-hotel-umelecke-dilo

Skúsenosť hosťa:

 

Cenovo výhodné ubytovanie v Bratislave

+ BONUS pestovanie osobnej geniality čarovných vlastností pre šťastný zmysluplný život

+ BONUS: cultivating personal genius of magical qualities for a happy, meaningful life

MOTÝLÍ DOM, HOTEL GALÉRIA**, TACHYON TECHNOLOGY PHARM BRATISLAVA

Ubytovanie – pobudnutie, inšpirovanie sa poznaním pri stretávaní sa ľudí z rôznych krajín sveta cestujúcich k ideálom zdravia, krásy, mladosti, osobnostných kvalít.

orientačné ceny: 1 – lôžková izba/ 1 – bedded room 29,00 EUR ; 2 – lôžková izba/ 2 – bedded room 39,00 EUR

3 – lôžková izba/ 3 – bedded room 44,00 EUR ; 4 – lôžková izba/ 4 – bedded room 49,00 EUR

cena sa mení v závislosti od voľnej kapacity hotela a sezóny

PONUKA PRÁCE !!!

KREATIVISTKA, HOTELIERKA, RECEPČNÁ, CHYŽNÁ

Ak sa nebojíš výziev a máš vzťah k zdravému životnému štýlu, tak sa skvele hodíš do nášho tímu (:

Hotel je zameraný na vytváranie profesionálneho prostredia pre aktívne pestovanie krásy, zdravia, mladnutia, výber umenia, najnovších vedeckých poznatkov a osobnostný rozvoj s uplatňovaním moderného umenia a psychológie.

Podmienky pre hotelierku: anglický jazyk !!!

Pre viac informácii: 0917 632 452, svoj životopis prosím zašlite na: spirit.hotel1@gmail.com.

 

MOTÝLÍ DOM, HOTEL GALÉRIA**, TACHYON TECHNOLOGY PHARM BRATISLAVA pri Hlavnej železničnej stanici, v zelenej časti mesta, taxík nepotrebujete a v blízkosti centra mesta, je vhodným miestom sebarealizácie. Hotel svojím nápadným rozprávkovým vzhľadom a avantgardným výtvarným riešením a galériou funkcionalistického výtvarného umenia umožňujúceho cez bránu zraku dotýkať sa a vnímať rozmer radosti, šťastia, harmónie, múdrosti…je v súčasnosti raritou Bratislavy, kvôli ktorej turisti zameraní na poznávaciu/transformačnú turistiku a používanie vedomia v bežnom živote cestujú a cestujú krížom krážom po svete.

Bol cielene vytvorený ako prostredie na pestovanie zdravia a krásy a intelektuálnych kvalít s uplatneným umenia a nových vedeckých poznatkov.

Je zaradený v zozname unikátnych stavieb sveta na 45. mieste. Ponuka najnovších poznatkov z pretvárajúceho umenia a vedy o sebautváraní, pre inšpiráciu, objavovanie osobnej geniality. Motýlí dom vám počas pobytu ako bonus poskytuje: Motiváciu a prostriedky pre budovanie osobných kvalít, krásy mladosti a zdravia, pre používanie vedomia ako nadstavby mysle riadiacej emócie a pocity, využívajúce intuíciu a tvorivosť na rozvoj osobných kvalít, vytváranie nových archetypov správania v podvedomí.

Informácie a prostriedky pre Top zdravie a krásu

Výber 100 najdôležitejších kombinácií prírodných rastlinných extraktov, minerálov, enzýmov a aminokyselín, prírodných látok vytváraných biosférou počas celého vývoja ľudstva, na podporu najvyspelejšej formy života človeka, pre efektívne zastupovanie biosféry, pre optimálny vývoj fyzických a duševných schopností. Využitie kvantového informačného previazania s ideálom krásy, mladosti a zdravia dosiahnutým najlepšími z najlepších. Možnosť materializovať si kvalitu, ktorú už v súčasnosti používajú. Použitie homeopatického prípravku a vône (srdiečka so sprejom), ktorých je Motýlí dom (Tachyon Technology Pharm) výrobcom a uskutočňuje aktívny výskum a špeciálnu výrobu s kvantovým informačným ošetrením už viac než 30 rokov v spolupráci s významnými terapeutmi a lekármi alternatívnej medicíny a rozvoja osobných kvalít. Možnosť zvýhodneného získania doplnkov pre ubytovaných sú súčasťou komplexu vhodných podmienok a prostredia pre objavovanie nových kvalít života umením a vedou o sebazdokonaľovaní.

Bezplatné semináre, poznávacie spoločenské stretnutia na zoznámenie sa s novými ľuďmi, vedeckými poznatkami, vybraným umením zameranými na používanie kvantového vedomia a k rozvíjaniu osobnostných kvalít, používanie jeho úchvatných vlastností pri tvorení nových šťastných osobných príbehov; potrebné potvrdiť si rezerváciu a čas konania na recepcii.

Možnosť objednať si vyhotovenie aktívnych interiérových prostriedkov na mieru podporujúcich formovanie osobnej geniality (vyladenie prostredia interiéru – doska prac. stola, bytu, obrazu, dverí, posteľného čela, úprava dominantnej steny – s veľkoplošným obrazom na plátne; jednoduchá inštalácia: nalepenie, trvalá náhrada maľovania a vyrovnávania steny.

Poskytujeme výber kníh na požičanie (prípadné zakúpenie) pre rozširovanie poznania, pre utváranie podmienok, vhodného prostredia na spontánny rozvoj vedomia a osobných kvalít zapojením zmyslov.

Vystavujeme Certifikát výnimočných predpokladov, ktorý sa vydáva na základe typologických osobnostných charakteristík po vyhodnotení komisie pod dohľadom uznávaného lektora.

Cenovo výhodné atraktívne ubytovanie vo farebných 1, 2, 3, 4-lôžkových izbách. Pre náročnejších klientov je k dispozícii vychýrený štýlový apartmán s dvomi poschodiami a 3 terasami, slúži zároveň ako nonstop rozhľadňa na šíre okolie. Očarí Vás aj útulná meditačná pyramída s možnosťou skupinového ubytovania.

Bonusy: Osobná poradňa pre zdravie, krásu, úspech a intelektuálne schopnosti.

Poznávacie večery pre hostí s potvrdenou rezerváciou, poznatky a skúsenosti ako jednoducho, ľahko a spontánne používať svoje vedomie pri vzdelávaní, pestovaní intelektuálnych schopností, osobnej originality a príťažlivosti príjemného vzhľadu/krásy a zdravia vďaka využívaniu najnovších poznatkov vedy a umenia.

Hotel Galéria Bratislava – Motýlí dom ponúka prostredie pre krásu, zdravie a rozvoj intelektuálnych kvalít.

Poskytujeme odbornú kondičnú poradňu na základe klasickej a alternatívnej medicíny zameranej na rozvinutie telesnej krásy a kondície.

Motýlí dom je tu pre Vás pripravovaný už 30 rokov. Autor Motýlieho domu je zároveň tvorcom nového prúdu umenia a so svojím tímom sa nepretržite venuje výberu a tvoreniu umenia motivujúceho k pestovaniu nových osobných kvalít, praktickému uplatňovaniu nových vedeckých poznatkov, umožňujúcich zvyšovať tvorivosť a využívať vedomie na rozvíjanie ideálu krásy, mladosti a zdravia, intelektuálnych schopností (mužského/ženského) šarmu a hojného pránického vyživovania. Umenie predstavuje príjemný prostriedok, nový prúd pre vytváranie inšpirujúceho prostredia, bytu, pracoviska /obrazy, stoly, dvere, interiérové prvky/ pre doladenie interiéru a zároveň ako zdroj informácií a pocitov umožňujúcich rozvíjať tvorivosť, vnímať a používať vedomie ako oslobodzujúcu, tvorivú nadstavbu mysle.

Rovnako už viac ako 30 rokov funguje v Motýľom dome osobitný tím realizujúci nezávislý výskum a komornú výrobu doplnkov výživy, zriadenou za účelom cenovej dostupnosti, nenávykovosti a ich vysokej účinnosti.

Komorná výroba využíva plnohodnotné množstvá a kombinácie účinných látok z cca 200 prírodných extraktov a byliniek na efektívne odstránenie príčin zdravotných problémov, vyladenie kondície a mentálnych schopností spolu s uplatnením najnovších poznatkov klasickej a alternatívnej medicíny. Odborný tím úzko spolupracuje s profesionálnymi terapeutmi, výživovými poradcami a priebežne sa venuje objavovaniu noviniek alternatívnej medicíny zvyšujúcich účinnosť (bioinformačné ošetrenie, tachyonizácia), ich certifikovaniu a zaradeniu do výroby.

 • základná poradňa pestovania krásy, zdravia a intelektuálnych schopností
 • ochutnávky výberu zo 100 najdôležitejších prírodných látok, ktorých výskum a výrobu Motýlí dom uskutočňuje už viac ako 30 rokov v spolupráci s liečiteľmi a lekármi celostnej medicíny. Najdôležitejšie z nich sú voľne k dispozícii hosťom v kuchynskej časti na získanie skúseností s používaním plnohodnotne zastúpených v kombinácií prírodných látok (doplnkov výživy) ošetrených homeopaticky a kvantovo – bio informačnou technológiou na aktívnu starostlivosť o pekné zdravé telo a intelektuálne schopnosti, ktoré môžu byť pri aktívnom pestovaní krásy a zdravia optimálnymi pomocníkmi pre váš organizmus
 • zostavy prírodných látok zložené podľa najnovších poznatkov overené v praxi pre neliečiteľné chronické diagnózy v celostnej medicíne, život zachraňujúce riešenia umožňujúce aktívne zapojenie pacienta do procesu liečby a pestovania trvalého zdravia a krásy
 • srdiečko obsahujúci bio informačne ošetrený sprej (homeopaticky – kvantovým informačným previazaním) s ideálom krásy, mladosti a zdravia a intelektuálnych kvalít pre informačné aktivovanie nápojov
 • srdiečko s vôňou, kde je ideál krásy, mladosti a zdravia a intelektuálnych kvalít s vôňou a vnímaný vedomím prostredníctvom čuchu
 • mapka so zaujímavosťami v meste a informáciami pri aktívnom sebapestovaní využitia prostredia Motýlieho domu
 • spevník s textami piesní a adresami vybranej hudby oboznamujúcimi a umožňujúcimi získať osobnú skúsenosť príjemným spôsobom pri pospevovaní s používaním princípov fungovania vedomia a zažívania jednoty s celkom s jeho múdrosťou, láskou, krásou a šťastnými riešeniami
 • vybrané obrazy vylaďujúce interiér a náladu, kvantovo informačne previazané s ideálom krásy, mladosti a zdravia a intelektuálnych kvalít vnímané vedomím prostredníctvom zraku,
 • dosky stolov (hosťovských, pracovných), dverí ošetrených abstraktnými obrazmi z oboch strán pre prostredie bytu a pracovne alebo ich kópií

Ako môžete využiť pobyt v Motýľom dome na svoje obohatenie?

Pobyt v Motýľom dome je najprogresívnejšou voľnou poznávacou dovolenkou/výletom súčasnej doby pre osvojenie si životného štýlu, ktorý nám umením a zábavným vzdelávaním dovoľuje prijímať a rozvíjať krásu, zdravie, mladosť a výnimočné intelektuálne schopnosti a pekné vzťahy.

Ide o vzrušujúce objavenie pomocou umenia a najnovších vedeckých poznatkov, nesmiernych možností nového sveta kvantovej fyziky používania kvantového vedomia ako úžasnej nadstavby mysle umožňujúcej nám hojne používať už vytvorenú krásu, zdravie, múdrosť a rozvíjať ju v osobnom životnom príbehu. Bez zbytočného utrpenia ako život vo svojich lekciách obyčajne prináša, kedy neznalosť zákonov fungovania univerza neospravedlňuje.

Motýlí dom sa zaoberá zhromažďovaním síce nezvyčajných a síce mimoriadne prospešných správ (Zázrak je nepochopená fyzika – Kristián Beňo) a najnovších poznatkov a ich uvádzanie do každodenného života príjemným spôsobom prostredníctvom umenia, vzájomnými vplyvmi inšpirujúcimi ľuďmi, využívaním vo svete overených najúspešnejších postupov a metód na tvorenie osobného príbehu uplatňujúceho a rozvíjajúceho to najlepšie dosahované tými najlepšími teraz a hneď, predstavujúce komplexný rozvoj osobnostných kvalít. Niekedy sa porozumeniu dôležitým zákonom kvantovej fyziky dá ľahko a príjemným spôsobom porozumieť práve pri pospevovaní textu piesne obsahujúceho v skratke ich vysvetlenie a používanie zároveň.

Forma: Poznávacie inšpirujúce stretnutia pri čaji, zábavné objavovacie semináre.

Seminár psycho energoterapie celostnej alternatívnej medicíny, kvantovej terapie pránickej výživy pre lekárov a terapeutov organizuje Tachyon Technology Pharm akreditovaná inštitúcia MŠ SR zameraná na zdravie a životný štýl, výrobca najširšieho sortimentu fytoterapeutických prípravkov na SR ťažiskovo orientovaný na výskum a vzdelávaciu činnosť a na aktívnu starostlivosť o zdravie, kde i samotný zdravotný problém sa môže stať užitočnou motiváciou na vytvorenie schopnosti udržiavať si dobrú zdravotnú a duševnú kondíciu.

caj2

Témy semináru:

 • využívanie kvantového vedomia zdokonalenej dvojbodovej metódy Richarda Bartletta na spúšťanie procesov omladzovania aktiváciou kmeňových buniek
 • používanie kvantového vedomia, kvantovej terapie pri liečbe chronických diagnóz
 • zoznámenie sa s výberom 100 najdôležitejších kombinácií fytoterapeutík špeciálne ošetrených novou kvantovo – homeopatickou metódou s pozoruhodnými výsledkami a ich poskytnutie za mimoriadne priaznivé ceny
 • nové skúsenosti s jednoduchým zavádzaním pránickej výživy do praxe ako unikátnej liečebnej metódy umožňujúcej efektívne využiť silnú motiváciu spustenú neliečiteľnými ochoreniami
 • prenos živej reality od výnimočne krásnych a zdravých ľudí do procesu terapie a aktívneho pestovania krásy, mladosti a zdravia
 • motivácia vybraným umením a vyladenie prostredia k prevencii a aktívnemu pestovaniu zdravia a krásy

Potrebná potvrdená účasť na recepcii.

Možnosť získania skúsenosti ako si pomocou umenia a vedy o sebapestovaní vyladiť interiér, pracovné prostredie tak, aby boli tvorivé, inšpirujúce, harmonizujúce a prebúdzajúce tvorivosť.

K dispozícii kópie vybraných obrazov, dverí a stolových dosiek spracovaných ako funkcionalistické abstraktné obrazy.

Ako výtvarné umenie pôsobí na pestovanie ideálov krásy, mladosti a zdravia s ukážkou najnovších výtvarných diel autora pre praktické uplatnenie v pracovných a bytových interiérov.

Možnosť získať za výhodnú cenu interiérové prvky – stoly, stolíky, dvere, obrazy s konkrétnou funkciou podľa charakteru využitia priestoru určenia s jednotnými ich plochami ošetrenými, trvácne nakopírovanými funkcionalistickými, abstraktnými obrazmi optimalizujúcimi činnosť podvedomia.

Možnosť získať za výhodnú cenu novú pracovnú dosku s nakopírovaným funkcionalistickým obrazom, presne podľa rozmeru stola vhodnú pre uloženie s jednoduchou inštaláciou pomocou akrylového tmelu priamo na Váš stôl s možnosťou ľahkej demontáže v prípade výmeny za iný motív.

 

Doplnkové informácie:

Vstup do izieb je po schodoch.

Maľovanie vo výtvarnej kaviarni je možné až po telefonickej dohode a vopred.

Pranie pre hostí cena : 5,00 EUR / Wash for guests price: 5,00 EUR

Oprava a doladenie odevu šijací stroj, farebné látky, nite, suché zipsy, farba na látku k dispozícii na recepcii.

Pre hostí k dispozícii kompletná kuchynská časť s vybavením orientovaná pre prípravu zdravých jedál a nápojov.

Raňajky – asistovaná individuálna príprava s možnosťou poskytovania surovín podľa orientačného zoznamu v hodnote do 3,50€/ os./ deň v cene ubytovania.

 • Ubytovanie je možné medzi 14:00 hod. – 20:00 hod / s výnimkou dohodnutého neskoršieho príchodu. Pre viac info: 0917 632 452
 • Opustiť izbu môžete aj v podstatne neskorších popoludňajších hodinách, v závislosti od obsadenosti hotela.
 • Check out : do 12:00hod. Neuhradené rezervácie rušíme o 18:00 hod.
 • Možnosť zabezpečenia TAXI – Postaráme sa o Vás hneď ako sa ocitnete v Bratislave, stačí iba kontaktovať recepciu
 • Pozrite si naše okolie
 • V prípade potreby zrušte rezerváciu najneskôr do 24 hodín pred príchodom.
  V prípade, že rezerváciu nezrušíte v tomto čase, bude Vám vyfaktúrovaných 50% z celkovej ceny rezervovaného pobytu.

REZERVÁCIE mailom: spirit.hotel1@gmail.com,
alebo telefonicky na +421 / 917 632 452, +421 / 254 777 817 alebo osobne na recepcii Hotela Galéria.

S ubytovaním si nemusíte robiť starosti, Vašu rezerváciu Vám potvrdíme telefonicky alebo e-mailom a po celú dobu ubytovanie sa o Vás postaráme.

Viac informácií…

<div class="dcp_content_title"></div>
Recenzie hostí!
<div class="dcp_content_title"></div>