EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSlovakSpanish

Zverejnenie autorsky chránených výtvarných diel, architektonických diel, interiérových prvkov a dizajnových riešení autora Motýlieho domu,

nového prúdu abstraktného umenia orientovaného na zaznamenávanie stavov vedomia: nálad, pocitov, vnútornej, emočnej dynamiky, rozmeru a kvality, slobody, harmónie a ich premietanie do priestoru, interiéru a exteriéru, ich bezbariérové vnímanie zmyslami (zrakom) na úrovni vedomia a ukladanie do podvedomia, nových vzorov, archetypov, zachycujúcich intelektuálne kvality, zaznamenaných vo výtvarných, architektonických a iných dielach prostredníctvom tohoto nového prúdu nazvaného Funkcionalistická stavová abstrakcia.