EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSlovakSpanish

VIDEÁ K ŠKOLE SEBAVZDELÁVANIA

  • Co mi jen víme? (Aktívna práca s vedomím)
  • Onnes meditácie
  • Pránická výživa (video zahrňuje skúsenosti z pránického života a práce s vedomím)
  • Učenie sa (hypnóza pohľad do duše)
  • Zdravie
  • Práca pravej a ľavej hemisféry
  • Kvantová fyzika- Tajomný svet kvantovej fyziky- tak vznikol život

 

  1. CO MI JEN VÍME? - Aktívna práca s vedomím

2. ONNESS MEDITÁCIE (meditácia jednoty)- je mocnou meditáciou, pri ktorej sa odovzdávajú božské energie, ktoré môžu prebudiť duchovné energie vo vás. Toto veľmi posvätné požehnanie vám ponúka možnosť ľahko oslobodiť svoju myseľ a prebudiť čaro a krásu života. Oneness meditácia, ktorá preteká cez oči “meditátora” (odovzdávajúceho), vytvára neurologickú zmenu, ktorá prirodzene urýchľuje proces prebudenia. Nepatrí k žiadnemu konkrétnemu systému viery alebo presvedčenia a je odovzdávaná v tichosti. Nie je tu nič, čo by ste mali robiť, ako prijať požehnanie. Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce skúsenosti z Oneness akcií. Ľudia všetkých spoločenských vrstiev, z rôznych prostredí, všetkých vier a vyznaní, prežívajú prostredníctvom tejto meditácie dramatické zmeny a zlepšenia v ich životoch.

3. PRÁNICKÁ VÝŽIVA- Beseda a vzájomné zdieľanie s hosťom Henrim Monfortem, šamanom žijúcim vo Francúzsku a zo skúsenosťou žiť s pránickou výživou.  Jeho vystupovanie nie je ani zamak okázalé a takisto aj jeho potreba presviedčať o svojej pravde je úplne minimálna. Tento chlapík proste iba hovorí o svojej skúsenosti. Spontánne. Priamo. Bez zbytočných ornamentov a fráz.

DANA HÁJKOVÁ a PRÁNICKÁ STRAVA

4. HYPNÓZA POHĽAD DO DUŠE – Hypnóza je stav zmeneného vedomia, pričom každý automaticky prebiehajúci psychofyziologický proces vyvolaný verbálnou, alebo neverbálnou sugesciou môžeme považovať za hypnotický. V praxi to znamená, že pod vplyvom hypnózy môžeme byť pri plnej fyziologickej aktivite. No stavy zmeneného vedomia môžu navodiť aj masovo komunikačné, alebo komerčné médiá.

5. ZDRAVIE- Pohľad na zdravie jedinca, ale i celej společnosti od pana Hnízdila má svoje veľké pravdy zo života každého z nás. Môžeme sa cítiť omnoho lepšie, byť zdravší a žiť v zdravej spoločnosti, ale je nutné zastaviť prekračovanie ľudských hodnôt života. Prestať sa nechať vláčiť manipuláciou a zneužívaním vo všetkých podobách súčasnej ekonomiky, zdravotníctva, školastva atď. Arogantní, bezohľadní, cinickí psychopati nejde prehliadať a prenechávať im moc nám vládnuť. Zvoniť kľúčmi nestačí! Je nutné zmeniť spôsob myslenia a chovania, vydať sa iným smerom.

 

6. PRÁCA PRAVEJ A ĽAVEJ HEMISFÉRY- Jeden z ďalších častých mýtov o mozgu znie: kreatívni ľudia využívajú pravú hemisféru, racionálne založení naopak ľavú. Samozrejme, je to omyl.

7. KVANTOVA FYZIKA – Tajomný svet kvantovej fyziky- tak vznikol život -Profesor Jim Al-Khalili nás zoznámi s dejinami kvantovej fyziky, ktorej základom je jedna z  najzaujímavejších vedeckých teórií na svete. História kvantovej fyziky má svoj počiatok na úsvite dvadsiateho storočia, keď pomerne jednoduchý problém, konkrétne výskum mechanizmu fungovania žiarovky, zaviedol vedcov k skrytej mechanike hmoty a k subatomovým stavebným prvkom sveta okolo nás. Fyzikom sa otvoril svet, v ktorom jedna a tá istá vec môže byť v rovnaký čas na niekoľkých rôznych miestach naraz, kde deje sú ovplyvňované šancami a pravdepodobnosťami a kde sa človeku zazdalo, že skutočnosť existuje len vtedy, keď ju pozorujeme.

 

HOMOCYSTEÍN – DR. KAREL ERBEN

Úžasné video o homocysteíne a jeho význame pre naše zdravie. Doktor Erben vysvetľuje súvis homocysteínu s civilizačnými chorobami. Hladina homocysteínu je pre náš život kľúčová.

 

UČENIE SA PRAVOU MOZGOVOU HEMISFÉROU

 

PODSTATA KVANTOVEJ FYZIKY

SPÄŤ