SEMINÁR- Kvantové vedomie, jeho uplatnenie v reálnom živote

Jedinečná možnosť stretnúť sa s autorom „motýlieho domu“  alebo s iným špecialistom, a oboznámiť sa s informáciami s využitím umenia a najnovších vedeckých poznatkov z oblasti kvantového vedomia pre získanie osobných skúseností (rýchle učenie sa, nastavenie procesu mladnutia, rozvýjanie schopnosti meniť predstavu na realitu v súlade s ideálom múdrosti a lásky utvorenej celkom).

Kedy?: 
               
               
              
Kde?: Výtvarná kaviareň Hotela Galéria- „Motýlí dom“
CENA?: 20€/2 dňový seminár *

* Cena za účasť na priebežnom seminári umožňuje prispôsobenie časovým možnostiam záujemcov.

Za účelom dosiahnutia dobrej kvality prostredia bude zvláśť talentovaným záujemcom poskytnuté štipendium, ktoré vyrovná náklady na školné.

V prípade vysokého záujmu o vzdelávanie je poskytnutá 50% zľava počas dvojdňového vzdelávacieho pobytu (vzťahuje sa na školné), alebo samostatného osobnostného vzdelávania (bez ubytovania).

V rámci tohto semináru sa zúčastnite 2 krát hodinovej prednášky o využívaní kvantovej fyziky pri budovaní tvorivého vedomia. Prednášku bude viesť autor motýlieho domu.
Súčasťou semináru sú tieto zložky:

  • Pohybová zložka  Thai Chi, ktorá pomáha pri vytváraní nových duševných schopnosti.
  • Umelecká zložka- maľovanie na plátno, ktorá prispieva k aktívnemu využívaniu pravej hemisféry.
  • V rámci tejto časti sa taktiež zoznámite s princípmi fungovania vôni  na spúšťanie pozitívneho správania.( V ponuke viac ako100 druhov. )
  • Veľkou výhodou tohto semináru je dostupnosť  náučnej literatúry o kvantovom vedomí, taktiež poskytnuté skriptá na štúdium a spievanie náučných manier, ktoré majú relaxačné účinky.
  • V prípade potreby možnosť ubytovania za prémiové ceny s ponukou bezlepkových raňajok
  • V areáli hotela si priamo môžete so zľavou zakúpiť aj doplnky výživy, ktoré sú certifikované a čisto prírodné.

Pozvanie na seminár prijal aj liečiteľ, s ktorým môžete konzultovať prípadné zdravotné problémy. Možnosť voľnej rozpravy- zdieľania skúseností, ich využitie pri maľovaní spoločného obrazu dvojíc, rodín, priteľov,…Objavte umenie ako dopravný prostriedok ku šťastiu v osobnom živote (plátna a farby k dispozícii).

Seminár je určený záujemcom o zdravý životný štýl, duchovnú vyrovnanosť, odbúranie stresu, a pochopenie princípov kvantovej fyziky a jej účinkov na spúšťanie nových transformačných procesov. Podmienka účasti na seminári, je vnútorná potreba žiť pozitivitu, zdieľať lásku a múdrosť.

Motýlí dom denne poskytuje informácie, podnety, nové zozbierané vedecké poznatky pre priebežné samovzdeľávanie a sebapestovanie. Staňte sa sami svojim guru-om, využite príležitosť kvantového vedomia na uskutočňovanie tých najväčších životných cieľov pri pestovaní krásy a zdravia, úspešnosti vo vzťahu a v profesnom živote. Dosiahnite schopnosti rýchleho a príjemného aplikovania vedeckých poznatkov do reálneho života.

REZERVÁCIA NUTNÁ VOPRED, na základe reálneho predpokladu pre dosiahnutie očkávaných výsledkov, na: info@hotelgallery.eu, spirit.hotel1@gmail.com, 0917 632 452.