EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSlovakSpanish

PROSTREDIE

Prostredie Motýlieho domu tvorí spoločná motivačná miestnosť, ktorá má kapacitu 40 miest a podporné priestory, ktoré sú súčasťou galérie.

Motivačná miestnosť má charakter výtvarnej kaviarne a jej súčasťou je “motivačný bar”, ktorý poskytuje informácie, inšpiráciu a skúsenosti.

Zdieľanie skúseností medzi študentami navzájom a študentami, podobných projektov z rôznych kútov sveta a občasné orientujúce vstupy lektora. Súbežne voľne prebiehajú ďalšie fázy sebavzdelávania, a to v motivačnej pyramíde pre približne 25 účastníkov (motivačná pyramída je rovnako ozvučená s pripojením na internet a výberom hudby aktivujúcej kvantové vedomie. Osobnostné meditácie môžu študenti realizovať na osobitne uspôsobených izbách s príslušenstvom. Izby sú súčasťou Motýlieho domu a slúžia aj na ubytovanie.

IMG_0559

INFORMAČNO – MOTIVAČNÝ “BAR”, poskytuje všetko potrebné pre individuálne a skupinové osobnostné sebavzdelávanie. Výber kníh vo viacerých jazykoch, skriptá zahrňujúce takmer denne aktualizované výsledky, postupy a skúsenosti spracované tak, aby podporovali ich priame preberanie a dotváranie vedomím. Priame prenosy a záznamy z prednášok svetových osobností, výber filmov a ich častí, poznatky z uplatňovania vôní, poznatky a skúsenosti k osvojeniu abstraktného jazyka, stavov vedomia, pre komunikáciu – zaznamenávanie a čítanie informácií pri vytváraní nových osobných kvalít, rozoznávanie a ukotvenie dosiahnutých osobných kvalít. Je dôležitý: pre osvojovanie si a používanie tvorivého kvantového vedomia, zaznamenávanie dosiahnutých stavov vedomia vo vzťahu k ich ďalšiemu uplatňovaniu, vytváranie novej funkcionality buniek, mentálnej – duševnej dispozície, pre rôzne druhy činností na ich úspešnejšie uskutočňovanie.

 • môžete si nechať vypracovať balíček doplnkov výživy na mieru, na základe analýzy vami zadaného zdravotného problému (vek, výška, váha, pohlavie), zároveň sa dozviete podnetné informácie týkajúce sa zdravia, krásy a osobného rozvoja.
 • informačno – motivačný bar vám zároveň poskytne podnetné informácie umeleckých podujatí v Bratislave a okolí (Viedeň, Budapešť,…) spolu s vlakovými spojeniami. Možnosť zapožičania si alebo kúpy farebného abstraktného odevu, vďaka čomu sa môžete oboznámiť s jeho pôsobením. V prípade potreby si ho môžete zakúpiť, modely sú aktuálne k dispozícii.
 • priamy prenos a záznamy z prednášok svetových osobností, prehrávanie play listov so zvlášť úspešnými nahrávkami pre vnímanie a uplatňovanie tvorivého vedomia pri dotváraní svojho Ja
 • možnosť individuálneho výberu obrazov na izbu z galérie Motýlieho domu podporujúcich vnútorné prebudenie a rast
 • bar poskytuje skriptá aj v cudzom jazyku
 • služby k využívaniu priestorov na individuálnu a spoločnú prípravu jedla pre lepšie spoznanie sa
 • pre individuálne tvorenie a ubytovanie je k dispozícii 16 izieb s príslušenstvom a internetovým pripojením – s možnosťou využívania služieb inšpiračného baru: hudba, filmy, videá, prednášky (možnosť zdieľania)
 • možnosť vyladenia izby vybranými obrazmi podľa individuálnych potrieb
 • hlavná motivačná sála a priľahlé priestory slúžia zároveň ako miesto pohostenia, kde sa možno zoznámiť s niektorými špecialitami a tiež najdôležitejšími extraktmi rastlín, vitamínov, minerálov
 • vo fittness, ktoré je súčasťou priestorov Motýlieho domu, si možno vyskúšať rotáciu chrbtice, zavesením, naťahovaním, a následným uvoľnením. Na odstránenie príčin problémov chrbtice, spolu s cvičením odporúčame osobitnú zostavu prírodných doplnkov výživy
 • hlavná miestnosť tiež slúži aj ako výtvarná kaviareň, kde si svoje nálady, nové vnímanie života môžete zaznamenať na plátno, čo podporuje osvojenie si základných prvkov abstraktného jazyka: stavov nálad, kvality svojho existovania. Lepšie rozoznávanie kvality jednotlivých stavov prežívaneho šťastia, dynamiky, vnútornej harmónie, lásky, dobra, radosti – farby a plátna sú k dispozícii v informačno-motivačnom bare.
 • v hlavnej miestnosti sa tiež spievajú mantry na základe textov bežiacich na obrazovkách a hudobného podmazu. Mantry obsahujú slová vysvetlujúce princíp nového spôsobu existovania s dominanciou pravej hemisféry.

Prostredie Motýlieho domu vytvára podmienky pre zoznámenie sa s novým spôsobom života vo svete obrazov, materializovaných predstáv a slobodnej energie v jednote s ideálom už vytvorenej lásky, múdrosti, krásy a mladosti.

SPÄŤ