EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSlovakSpanish

PRIEBEH OSOBNOSTNÉHO SEBAVZDELÁVANIA

 1. Voľný výber témy študentom podľa toho, ktorá téma práve teraz vyvoláva u študenta dobrý pocit a vnútornú  potrebu vytvoriť si a zažiť svoj nový osobný príbeh sebaobjavovania.
 2. Krátke občasne inšpirujúce konzultácie, diskusie s lektorom a ďalšími  študentmi rezonujúcimi s témou.
 3. Priebežne používanie informačno – motivačného baru s výberom technických prostriedkov a  inšpiračných nástrojov na utváranie a osvojovanie si nových vlastností a osobných kvalít:

Podmienkou je absolvovanie prijímacieho pohovoru na individuálne, osobnostné kvantové vzdelávanie pre pestovanie krásy, zdravia, využívania vedy a umenia. Veľkosť študijnej skupiny nie je limitovaná. Možnosť každého člena skupiny je využiť buď prednášky alebo semináre. Študijná skupina je od 1 – 60 študentov s možnosťou členenia na jednotlivé užšie alebo na menšie špecializované krúžky. Študenti disponujú zdielacími študijnými materiálmi, prednáškami profesionálov, výťažkami zo seminárov profesionálov, ktorí sa už pránicky vyživujú alebo využívajú kvantový dotyk a prácu s vedomím na tvorbu a vytváranie novej reality zodpovedajúcej ideálom krásy a mladnutia.

Základom seminárov je dôraz na porozumenie príncípu kvantového programovania buniek s jednotlivým vytváraním schopností odlíšiť vedomie od emócií, spomienok a vyberať živú realitu vhodnú pre individuálne seba-vytváranie.

Ako funguje krúžok?

Môžete sa zoznámiť s možnosťami a bližšie preskúmať svoje predpoklady, či takáto forma vzdelávania mohla byť pre Vás prínosom a či by ste svojimi vlastnosťami, predpokladmi vedeli obohatiť niektoré so študijných skupiniek alebo obohatiť kvalitu vzdelávania, kde je lektorom člen vzdelávacieho študijného krúžku.

Najskôr sa vytvorí zostava ľudí, ktorí majú predpoklad k výraznej motivácii a k dosiahnutiu osobného pokroku. Krúžok pracuje s vyššie uvedenými témami do ktorých sú nové poznatky neustále aktualizované novými poznatkami od vrcholových koučov, lektorov, pránikov a skúsenosťami všetkých študijných skupiniek a doplňované profesionálmi, ktorý ich zároveň aplikujú a overujú ich hodnotu prínosu, a úspešnosť z celosvetového hľadiska nadobúdania týchto nových schopností v rôznych krajinách a kultúrach, reálnosť a mieru úspešnosti z hľadiska nadobúdania týchto nových schopností.

Študijné skupinky sú obvykle internacionálne. Komunikačný jazyk skupinky je angličtina s možnosťou vzájomného využívania prekladov niektorým z členov vo vnútri krúžku.

Účastník jednej študijnej skupinky sa môže podielať na zábavnom motivačnom vzdelávaní a výskume vo viacerých krúžkov s prednostnými témami podľa vlastného rozhodnutia a uváženia.

Správny stupeň voľnosti a vzdelávania čo podstatne rozširuje prínos a možnosti nadobúdania schopností a kvalít vzdelávania.

 • výber nalaďovacej hudby a mantier, playlisty videí: svetové  osobnosti onneness meditácie – priame vyžarovanie energie osobnosti, obrazu vnútornej lásky a dobra, gestami, výrazom tváre, zvukmi, …
 • výnimočne úspešné videá svetových majstrov pre riadenú prácu s vedomím a meditáciou  (v zvolenom jazyku)
 • zaraďovanie vybraných pasáží z filmov aktivujúcich tvorivé vedomie
 • poskytovanie výberu 100 najdôležitejších podporných prírodných látok a doplnkov výživy pre pestovanie zdravia a krásy
 • informačno- motivačný bar tiež poskytuje:
 1. karaoke v čítaní vybraných výnimočných textov dňa a individuálnych textov študentov
 2. karaoke v spievaní mantier na hudobnom pozadí, ktoré v skratke zachytávajú základné princípy tvorenia reality vedomím
 • poskytnutie izby s príslušenstvom pre individuálnu prácu a ubytovanie
 • možnost zaraďovania výberu vôní k jednotlivým aktivitám na zoznámenie sa s princípmi ich pôsobenia a s ich významom pri inšpirovaní k používaniu pravej hemisféry
 • vybrané ukážky z videí a prezentovaní pohybov z tai-chi a čchi-kungu, vedenie pri ich používaní a zoznamovaní sa s princípmi ich pôsobenia

V priebežnom osobnostnom sebavzdelávaní je možné pokračovať aj externou formou.

Preferencie  v štúdijných skupinkách:

 1. Využitie arzenálu, takmer 200 osobitne vybraných rastlinných extraktov na vyladenie zdravia a kondície naturálnym spôsobom.
 • Prírodné extrakty sú nakombinované podľa terapeutov naturálnej medicíny približne do 100 zostáv a zlisované do tabliet alebo formou prášku pokrývajúce všetky základné potreby organizmu pri starostlivosti o optimálne fungovanie tela a pestovanie krásy, zdravia a mladnutia.
 • Vybrané extrakty sú zároveň využité ako nosič živého genetického kódu na kvantovej úrovni pre správne používanie vedomia pri pestovaní krásy a zdravia. Tento kód využíva princíp kvantového previazania častíc nášho kvantovo – biologického organizmu s globálne vytváranými živými realitami krásy, zdravia a ich prevzatie do individuálneho tvorivého vedomia a ich následné vylaďovanie a materializovanie na úrovni buniek.
 1. Učenie zaznamenávať stavy a pocity vďaka ich zachyteniu do tvarov, farieb a potom si znovu vybaviť základy abstraktného jazyka, dôležité pre tvorivé používanie vedomia prostredníctvom maľovania vlastných obrazov.
 • Zmena životného štýlu funkcionalistickým umením

 SPÄŤ