EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSlovakSpanish

PRAKTICKÉ VÝHODY A NÁSTROJE DÔLEŽITÉ PRE RÝCHLY POKROK

Dĺžku osobnostného vzdelávania (pobytu) v Motýľom dome a výber tém vzdelávania je možné prispôsobiť individuálnym potrebám a záujmom študentov, od dvojdňového po priebežné. Na ubytovanie (celkovú zmenu prostredia) slúži hotelová časť so zázemím a integrovaná s motivačnou a informačnou funkciou ostatných priestorov. Spolu vytvárajú prostredie individuálneho formovania nových osobných kvalít zábavnou formou. Pozoruhodnosťou je, že aj samotný Motýli dom sa umiestnil na 45 mieste pomedzi najpozoruhodnejšími stavbami sveta.

 • zamilovanie si používania umenia a najnovšie poznatky vedy na vytváranie aktívnej motivácie starostlivosti o seba, pestovanie krásy, zdravia, omladzovania – objavovanie spôsobov prijímania nových schopností
 • príležitosť naučiť sa byť učiteľom sebe samému a užívať si pocit blaženosti z novovytvorených vlastností v rôznych životných situáciách
 • aj nepríjemné situácie môžete vďaka novým poznatkom a skúsenostiam použiť na svoj rast
 • priebežne aktualizovaný výber kníh a najdôležitejších informácií pre jednotlivé témy v slovenčine, angličtine a nemčine
 • skriptá obsahujú príbehy osobnej premeny spracované zábavnou formou
 • Témy seminárov sú postavené na holografickom princípe, takže všetky súvisia so všetkými, dá sa k ním pristupovať v rôznom poradí a navzájom sa pritom dopĺňajú na úrovni komplexnejšieho porozumenia témy. Vďaka tomu je väčšinou možné témy voliť na základe reálnych potrieb študentov, ich individuálneho prístupu a dosiahnutého pokroku bez zväzujúcej a zbytočne obmedzujúcej časovej náväznosti a poradia tém. Zachová sa tak slobodné rozhodovanie študenta o využití inšpirácie podnetov z tém k dosiahnutiu svojho maximálneho pokroku. K dispozícii je priebežne aktualizovaný výber nástrojov a motivačných prostriedkov pre vzdelávanie ako je: hudba, umelecké diela, sekvencie z filmov, pohybové ukážky z tai – chi, kung – fu zušľachtujúce telo a podporujúce prežívanie reálneho stavu ideálu, mladosti a krásy vytváraného tvorivým používaním vedomia.
 • vybranie optimálnych kombinácií prírodných látok na starostlivosť o krásu a zdravie
 • priestor pre prezentáciu podnetov, nápadov ostatným účastníkom krúžku, vytváranie nových priateľstiev
 • karaoke v spievaní mantier na hudobnom pozadí, karaoke v čítaní úryvkov príbehov z literárnych diel, v ktorých autor zachytil nový spôsob života a osobnostných premien. Slúži hlavne na objavovanie moci hovoreného slova.
 • výbery videí a priamych prenosov najlepších prednášok súčasných výnimočných osobností a súvisiace pozoruhodné udalosti zo sveta osobnostného rozvoja
 • K dôležitým materiálom pri štúdiu patrí aj individuálny výber abstraktných interiérových prvkov, ktoré podnecujú činnosť pravej hemisféry, abstraktné vnímanie kvality krásy a dynamiky pulzujúceho života, vo vnútri a vonku. Sú nápomocné pri osvojovaní si princípov abstraktného jazyka potrebného pri dotváraní osobnosti.
 • Motýlí dom je vo svojej podstate ucelená galéria obrazov a abstraktných interiérových prvkov zameraných na učenie sa abstraktného stavového jazyka, vnímanie, uchovávanie a zaznamenávanie stavu radosti, slobody a vnútornej dynamiky