EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSlovakSpanish

ONENESS MEDITÁCIA

Oneness meditácia (v preklade meditácia jednoty) je mocnou meditáciou, pri ktorej sa odovzdávajú božské energie, ktoré môžu prebudiť duchovné energie vo vás. Toto veľmi posvätné požehnanie vám ponúka možnosť ľahko oslobodiť svoju myseľ a prebudiť čaro a krásu života. Oneness meditácia, ktorá preteká cez oči “meditátora” (odovzdávajúceho), vytvára neurologickú zmenu, ktorá prirodzene urýchľuje proces prebudenia. Oneness meditácia je pre každého.

Nepatrí k žiadnemu konkrétnemu systému viery alebo presvedčenia a je odovzdávaná v tichosti. Nie je tu nič, čo by ste mali robiť, ako prijať požehnanie. Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce skúsenosti z Oneness akcií. Ľudia všetkých spoločenských vrstiev, z rôznych prostredí, všetkých vier a vyznaní, prežívajú prostredníctvom tejto meditácie dramatické zmeny a zlepšenia v ich životoch. Počas Oneness meditácie sa meditátor dostáva do veľmi vysokých stavov vedomia a tak dochádza k prenosu veľmi mocných energií cez oči a celú bytosť meditátora na všetkých prítomných so zámerom na prebudenie a realizáciu Boha. Účastníci v prítomnosti meditátora meditujú a tak dochádza k ich transformácii a nakoniec k trvalému zmenenému stavu vedomia.

Zdroj: http://www.deeksha.sk/www-deeksha-sk/12-Oneness-Meditacia 

Oneness má v mnohých ohľadoch veľmi vedecký prístup, ktorý je evidentný v mnohých učeniach Sri Ammy Bhagavana. Tento vedecký prístup je podporou pre mnohých “Oneness” nasledovníkov od mladšej generácie a intelektuálnej elitnej triedy, ktorí sa desia slepej viery a nevedeckých filozofií na všetkých úrovniach. Tento neobyčajne liberálny a skutočne svetský prístup možno pripísať veľmi jedinečnému vnímaniu, ktoré majú zakladatelia Sri Amma Bhagavan o Oneness. Sri Amma Bhagavan zdôrazňujú krásu a dôležitosť náboženskej a kultúrnej rozmanitosti, tak ako je každý jeden človek jedinečný a nemožno preskúmať jeho skutočné ja len cez jeho jednu časť. Ich posolstvo svetu hovorí, že “Oneness” nie je nevyhnutne o tom, že všetci majú prijať rovnaký druh viery, náboženstva či tradícií, ale ide skôr o proces objavovania pravdy, ktorá je vlastná každému.

Oneness Univerzita je centrom pre učenie a rast, kde je pre ľudí vytvorená atmosféru k učeniu a rastu vo vedomí, aby sa z nich stali šťastní jednotlivci a rodiny. Univerzita je pre ľudí každej viery a všetkých oblastí života a predstavuje rast a učenie vo vonkajšej aj vnútornej sfére života. Centrum Oneness Univerzity majestátne sídli na úpätí Vellikonda, na východnom pobreží južnej Indie, 80 km severne od mesta Chennai.

Zdroj: http://centrumsebapoznania.sk/sluzby/meditaciemantry/