EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSlovakSpanish

Lesopark

lesoparkMestské lesy v Bratislave hospodária na ploche 3 100 ha, z ktorých je 2 873 ha lesná pôda. Drevinové zloženie je pestré.

Výrazne tu dominujú listnaté stromy. Územie lesoparku slúži predovšetkým k rekreácii verejnosti a tak je už dlho obľúbeným výletným miestom nielen Bratislavčanov. Je tu mnoho možností ako tráviť voľný čas. Bratislavský lesopark je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.