EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSlovakSpanish

Kramáre

kramreKramáre sa nachádzajú približne medzi komunikáciami Cesta na Kamzík, Pražská a Národným onkologickým ústavom na Klenovej ulici.

Za najdôležitejšiu komunikáciu možno považovať Limbovú a Stromovú ulicu, kde sa nachádza väčšina významných inštitúcií. Najvýznamnejším zariadením na Kramároch je Fakultná nemocnica s poliklinikou akademika Ladislava Dérera a Detská fakultná nemocnica. Na Limbovej má sídlo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a na Stromovej Ministerstvo školstva Slovenskej reoubliky.
Dopravu na Kramároch zabezpečujú predovšetkým trolejbusy, ktoré prechádzajú cez Stromovú a Limbovú, ako aj k Národnému onkologickému ústavu a Národnému ústavu srdcových a cievnych chorôb.