VIAC INFO

PRAKTICKÉ VÝHODY A NÁSTROJE DÔLEŽITÉ PRE RÝCHLY POKROK

Dĺžku osobnostného vzdelávania (pobytu) v Motýľom dome a výber tém vzdelávania je možné prispôsobiť individuálnym potrebám a záujmom študentov, od dvojdňového po priebežné. Na ubytovanie (celkovú zmenu prostredia) slúži hotelová časť so zázemím a integrovaná s motivačnou a informačnou funkciou ostatných priestorov. Spolu vytvárajú prostredie individuálneho formovania nových osobných kvalít zábavnou formou. Pozoruhodnosťou je, že aj samotný Motýli dom sa umiestnil na 45 mieste pomedzi najpozoruhodnejšími stavbami sveta.

Continue reading

PROSTREDIE

Prostredie Motýlieho domu tvorí spoločná motivačná miestnosť, ktorá má kapacitu 40 miest a podporné priestory, ktoré sú súčasťou galérie.

Motivačná miestnosť má charakter výtvarnej kaviarne a jej súčasťou je „motivačný bar“, ktorý poskytuje informácie, inšpiráciu a skúsenosti.

Zdieľanie skúseností medzi študentami navzájom a študentami, podobných projektov z rôznych kútov sveta a občasné orientujúce vstupy lektora. Súbežne voľne prebiehajú ďalšie fázy sebavzdelávania, a to v motivačnej pyramíde pre približne 25 účastníkov (motivačná pyramída je rovnako ozvučená s pripojením na internet a výberom hudby aktivujúcej kvantové vedomie. Osobnostné meditácie môžu študenti realizovať na osobitne uspôsobených izbách s príslušenstvom. Izby sú súčasťou Motýlieho domu a slúžia aj na ubytovanie.

Continue reading

HLAVNÉ TÉMY

Hlavné témy a okruhy tém, o ktoré sa opiera štúdium.

Hlavné oblasti, v ktorých nadobudnete nové informácie a skúsenosti hodnotné pre Váš život.

Continue reading

PRIEBEH OSOBNOSTNÉHO SEBAVZDELÁVANIA

  1. Voľný výber témy študentom podľa toho, ktorá téma práve teraz vyvoláva u študenta dobrý pocit a vnútornú potrebu vytvoriť si a zažiť svoj nový osobný príbeh sebaobjavovania.
  2. Krátke občasne inšpirujúce konzultácie, diskusie s lektorom a ďalšími študentmi rezonujúcimi s témou.
  3. Priebežne používanie informačno – motivačného baru s výberom technických prostriedkov a inšpiračných nástrojov na utváranie a osvojovanie si nových vlastností a osobných kvalít:

Continue reading

VIDEÁ K ŠKOLE SEBAVZDELÁVANIA

  • Co mi jen víme? (Aktívna práca s vedomím)
  • Onnes meditácie
  • Pránická výživa (video zahrňuje skúsenosti z pránického života a práce s vedomím)
  • Učenie sa (hypnóza pohľad do duše)
  • Zdravie
  • Práca pravej a ľavej hemisféry
  • Kvantová fyzika- Tajomný svet kvantovej fyziky- tak vznikol život

Continue reading