EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSlovakSpanish

ČLÁNKY K ŠTÚDIU

PREČO PRAVÁ MOZGOVÁ HEMISFÉRA?

Mozog je riadiace centrum tela zodpovedné za naše konanie. Každá mozgová hemisféra spracováva informácie úplne odlišným spôsobom. V roku 1981 získal neurochirurg Roger W. Sperry za výskum mozgových hemisfér Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu. Vďaka jeho výskumu vieme, že každá mozgová hemisféra spracováva informácie úplne odlišným spôsobom, pričom pravá má podceňované vlastnosti týkajúce sa toho, že rieši problémy skôr intuitívne, lebo nie je taká lineárna a orientovaná na čas ako pravá. Ľavá hemisféra je racionálna a analytická, pravá intuitívna a syntetická. Ľavá je orientovaná na jazyk, komunikáciu a spracovávanie informácií krok za krokom. Pravá hemisféraje hemisférou kreativity, emócií, imaginácie a túžby a je určená aj na vnímanie priestoru a komplexné spracovávanie informácií. Pravá mozgová hemisféra vidí obraz ako celok, jej pohľad je holistický, je nositeľkou umeleckých schopností, vníma iba priestor a nie čas, pracuje s obrazmi, farbami, so symbolmi, je schopná neobmedzeného vnímania.

Continue reading

ONENESS MEDITÁCIA

Oneness meditácia (v preklade meditácia jednoty) je mocnou meditáciou, pri ktorej sa odovzdávajú božské energie, ktoré môžu prebudiť duchovné energie vo vás. Toto veľmi posvätné požehnanie vám ponúka možnosť ľahko oslobodiť svoju myseľ a prebudiť čaro a krásu života. Oneness meditácia, ktorá preteká cez oči “meditátora” (odovzdávajúceho), vytvára neurologickú zmenu, ktorá prirodzene urýchľuje proces prebudenia. Oneness meditácia je pre každého.

Continue reading

PRÁNICKÁ VÝŽIVA alebo ŽIVOT BEZ JEDLA

Co je to prána

Je to slovo, které vychází z hinduistické tradice a sice v jednotlivých disciplínách jógy, konkrétně v hatajóze, se pracuje s dechovými cvičeními pránajána – ovládnutí dechu jinými slovy. V taoistické čínské tradici, se používá výraz Čchi, Thai-Čchi, Čchi-Kung – ovládnutí energie, v Japonsku se používá Ki, v Polynésii termín Manas. Všechny tyto výrazy označují to, co je pro mě životní energií.

Continue reading

PYRAMÍDY, ICH VÝZNAM A SILA

VYUŽITIE PYRAMIDÁLNEJ ENERGIE PRE UDRŽANIE ZDRAVIA

Aj keď má pyramidálna energia mnohoraké využitie, napríklad na konzervovanie potravín, sušenie ovocia, byliniek, regeneráciu rastlín atď., najdôležitejšie pre nás je, ako si môžeme pomocou pyramíd zregenerovať organizmus a prinavrátiť zdravie. Pyramidálna energia totiž lieči, regeneruje a reguluje samouzdravovacie procesy. Stovky pokusov potvrdili, že pravidelné používanie pyramíd k liečbe spôsobuje celkové ustúpenie aj závažnejších chorôb, nielen ich príznakov.
Osobám so zvýšeným krvným tlakom tlak znižuje, veľmi nízky zasa upravuje do normálu. Obéznym ľuďom pomáha pri odtučňovaní a navyše:

Continue reading

ABSTRAKTNÉ UMENIE

Abstraktné umenie je nefiguratívne umenie, ktoré nezobrazuje žiadny predmet, človeka, krajinu, vyjadruje sa len zostavou farebných škvŕn, plôch, čiar, geometrických prvkov ap. Prvá výstava abstraktného umenia bola usporiadaná roku 1930 v Paríži, prvé múzeum vzniklo roku 1937 v USA. Základnými priekopníkmi abstraktného umenia boli Kazimír Malevič a František Kupka. Malevičov obraz Čierny štvorec na bielom pozadí je na svoju dobu radikálnou redukciou námetu, v ktorom sa usiloval spodobiť noc. František Kupka sa zasa inšpiroval hudbou a vedou. Niektorí umelci a kritici navrhujú hovoriť tu skôr o konkrétnom umení, čím by sa podčiarklo, aký dôraz diela kladú na vlastný materiál, a zdôraznilo sa, že takto chápané dielo sa nevzťahuje na nijaký vonkajší vzor a stáva sa svojbytným konkrétnym predmetom.Abstraktné umenie tvorí viacero prúdov, základné delenie je na lyrickú abstrakciu a geometrickú abstrakciu.

Continue reading

Čo je to Matrix energetika (kvantová energetická terapia Matrix)

Všetko je energia, vibrácia a frekvencia.“ (Nikola Tesla)

V súčasnosti existuje viacero kvantových energetických liečebných a transformačných techník, ktoré sú známe pod názvami Matrix Energetics, Reconective Healing, Quantum Touch, Quantum Healing, Heart Field Therapy, Blue Matrix Energetics, Liečebné kódy atď. Ich základom je vedomýprístup k tzv. kvantovému univerzálnemu poľu vedomia (Zero Point Energy Field, srdcové pole, v náboženskom chápaní ide o Jednotu všadeprítomného ducha alebo Božiu myseľ, …) a využívanie jeho nekonečných možností.

Continue reading

Prečo kvantová fyzika?

Kvantová fyzika otvorila nový pohľad na vzťahy medzi ľudským duchom a skutočnosťou. Dozvedeli sme sa, že čas vznikal spolu so svetom, že čas vlastne patrí k svetu, a preto pokiaľ neexistoval vesmír, nemohol existovať ani čas. Kvantový svet je plný neurčitostí. Napríklad tzv. Heisenbergov princíp neurčitosti v mikrosvetetvrdí, že nie je možné presne poznať hybnosť a polohu častice súčasne, pretože samo meranie ovplyvňuje výsledok.

Continue reading