EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSlovakSpanish

ABSTRAKTNÉ UMENIE

Abstraktné umenie je nefiguratívne umenie, ktoré nezobrazuje žiadny predmet, človeka, krajinu, vyjadruje sa len zostavou farebných škvŕn, plôch, čiar, geometrických prvkov ap. Prvá výstava abstraktného umenia bola usporiadaná roku 1930 v Paríži, prvé múzeum vzniklo roku 1937 v USA. Základnými priekopníkmi abstraktného umenia boli Kazimír Malevič a František Kupka. Malevičov obraz Čierny štvorec na bielom pozadí je na svoju dobu radikálnou redukciou námetu, v ktorom sa usiloval spodobiť noc. František Kupka sa zasa inšpiroval hudbou a vedou. Niektorí umelci a kritici navrhujú hovoriť tu skôr o konkrétnom umení, čím by sa podčiarklo, aký dôraz diela kladú na vlastný materiál, a zdôraznilo sa, že takto chápané dielo sa nevzťahuje na nijaký vonkajší vzor a stáva sa svojbytným konkrétnym predmetom.Abstraktné umenie tvorí viacero prúdov, základné delenie je na lyrickú abstrakciu a geometrickú abstrakciu.

Abstraktná maľba vznikla ako všetko iné, potrebou vzniku niečoho nového a doby, v ktorej sa menila. V každej dekáde umenie odrážalo spoločensko-politickú situáciu a vyvíjalo sa s dostupnými technológiami. Od monolitov až po interaktívne inštalácie, výtvarníci pracovali s čím sa dalo. Stále dookola opakované figurálne motívy, krajinky a pod. začali byť nezaujímavé, a preto sa našiel nový, zaujímavý a čerstvý postup zobrazovania reality – nereálne – abstrahujúce na všetky konkrétne prvky v maľbe.  Abstraktné umenie sa delí na dva prúdy, prísne geometrický smer (konštruktivizmus) a abstraktný expresionizmus.

Pojem abstraktný expresionizmus, chápaný v jeho maximálnom priestorovom i časovom rozsahu, umožňuje oceniť význam príspevku americkej generácie po 1945 k rozvoju medzinárodného nefigurálneho jazyka, založeného na uvoľnení citovej autonómie indivídua, na slobode rukopisu a na bezprostrednosti maliarskeho slovníka.”

Podľa amerického kritika  umenia Alfreda H. Barra má termín abstraktný tento význam:  „Človek rozumie v umení pod adjektívom abstraktný niečo, čo je ne-predmetné a ne-figuratívne, obraz štvorca je však rovnakým predmetom alebo figúrou ako obraz tváre alebo krajiny. Preto sa adjektívum abstraktný javí ako zmätočné, ba dokonca paradoxné. Abstraktná maľba je v skutočnosti konkrétna, keďže ju konkrétne vnímame našimi zmyslami. Takisto je evidentné, že abstrakcia v podobe geometrickej figúry alebo amorfnej siluety už nemá poznateľný vzťah ku konkrétnej realite.”

Podľa dejín umenia sa za prvého autora abstraktnej maľby považuje Vasilij Kandinskij. Prvý abstraktný maliar bol litovský hudobník a maliar Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1904).

http://www.rovart.com/sk/abstraktna-maba_63

Ak by ste sa chceli dozviedieť viac o abstraktnom umení, navštívte galériu abstraktného umenia, ktorá sa nachádza v Motýľom dome. Jedinečné diela maliara Karola Beláňa sú dostupné  k prehliadke počas celého roka.