EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSlovakSpanish
<div class="dcp_content_title">Home izby 1</div>
1
1 – lôžková izba
2
2 – lôžková izba
3 – lôžková izba
<div class="dcp_content_title">Home ibzy 2</div>
4
4 – lôžková izba
APARTMÁN
DORMITORY

MOTÝLÍ DOM, HOTEL GALÉRIA***, TACHYON BRATISLAVA

Stála galéria výtvarných diel, interiérových prvkov a ďalšej tvorby
autora – Travel Wizard MOTÝLIEHO DOMU, HOTELA GALÉRIA***, prezentácia a podniková predajňa s poradňou TACHYON TECHNOLOGY PHARM – výberu prírodných produktov, výsledku dlhoročného výskumu a skúsenosti s kombináciami prírodných extraktov overovanými po stáročia liečiteľmi a terapeutmi zameranými na zdravie, krásu a osobné kvality.

http://www.hotelgallery.eu/fotogaleria/

https://www.stream.cz/um/10020365-hotel-umelecke-dilo

Skúsenosť hosťa:

Cheap accommodation in Bratislava

Cenovo výhodné ubytovanie v Bratislave

+ BONUS pestovanie osobnej geniality čarovných vlastností pre šťastný zmysluplný život

+ BONUS: cultivating personal genius of magical qualities for a happy, meaningful life

MOTÝLÍ DOM, HOTEL GALÉRIA**, TACHYON TECHNOLOGY BRATISLAVA

Ubytovanie – pobudnutie, inšpirovanie sa poznaním pri stretávaní sa ľudí z rôznych krajín sveta cestujúcich k ideálom zdravia, krásy, mladosti, osobnostných kvalít.

orientačné ceny: 1 – lôžková izba / 1 – bedded room 29,00 EUR ; 2 – lôžková izba / 2 – bedded room 39,00 EUR

3 – lôžková izba / 3 – bedded room 44,00 EUR ; 4 – lôžková izba / 4 – bedded room 49,00 EUR

cena sa mení v závislosti od voľnej kapacity hotela a sezóny

PONUKA PRÁCE❗️❗️❗️

Hľadáme hotelierku do Hotela Galéria, ktorý je zameraný na umenie, výživu, zdravie, krásu, životný štýl a predaj doplnkov výživy.

Hotel aj predaj sú zamerané na vytváranie profesionálneho prostredia pre aktívne pestovanie krásy, zdravia, mladnutia, výber umenia najnovších vedeckých poznatkov a osobnostný rozvoj s uplatňovaním moderného umenia a psychológie.

Podmienky: anglický jazyk❗️

V prípade záujmu posielajte svoje CV na spirit.hotel1@gmail.com alebo volajte na telefónne číslo: 0917 632 452.

 

Motýlí Dom, Hotel Galéria***, Tachyon Technology Bratislava pri Hlavnej železničnej stanici, v zelenej časti mesta, taxík nepotrebujete a v blízkosti centra mesta, je vhodným miestom sebarealizácie.

Hotel svojím nápadným rozprávkovým vzhľadom a avantgardným výtvarným riešením a galériou funkcionalistického výtvarného umenia umožňujúceho cez bránu zraku dotýkať sa a vnímať rozmer radosti, šťastia, harmónie, múdrosti…je v súčasnosti raritou Bratislavy, kvôli ktorej turisti zameraní na poznávaciu/transformačnú turistiku a používanie vedomia v bežnom živote cestujú a cestujú krížom krážom po svete.

Bol cielene vytvorený ako prostredie na pestovanie zdravia a krásy a intelektuálnych kvalít s uplatneným umenia a nových vedeckých poznatkov.

Je zaradený v zozname unikátnych stavieb sveta na 45. mieste.

Ponuka najnovších poznatkov z pretvárajúceho umenia a vedy o seba dotváraní. Pre inšpiráciu, objavovanie osobnej geniality.

Motýlí dom vám poskytuje: Motiváciu a prostriedky pre používanie vedomia ako nadstavby mysle riadiace emócie a pocity, využívajúce intuíciu a tvorivosť na rozvoj osobných kvalít a vytváranie nových archetypov správania v podvedomí.

Cenovo výhodné atraktívne ubytovanie vo farebných 1, 2, 3, 4-lôžkových izbách. Pre náročnejších klientov je k dispozícii vychýrený štýlový apartmán s dvomi poschodiami a 3 terasami, slúži zároveň ako nonstop rozhľadňa na šíre okolie.

Očarí Vás aj útulná meditačná pyramída s možnosťou skupinového ubytovania.

Bonusy: Osobná poradňa pre zdravie, krásu, úspech a intelektuálne schopnosti.

Poznávacie večery pre hostí s potvrdenou rezerváciou, poznatky a skúsenosti ako jednoducho, ľahko a spontánne používať svoje vedomie pri vzdelávaní, pestovaní intelektuálnych schopností, osobnej originality a príťažlivosti príjemného vzhľadu/krásy a zdravia vďaka využívaniu najnovších poznatkov vedy a umenia.

Hotel Galéria Bratislava – Motýlí dom ponúka prostredie pre krásu, zdravie a rozvoj intelektuálnych kvalít

Poskytujeme odbornú kondičnú poradňu na základe klasickej a alternatívnej medicíny zameranej na rozvinutie telesnej krásy a kondície.

Motýlí dom je tu pre Vás pripravovaný už 30 rokov. Autor Motýlieho domu je zároveň tvorcom nového prúdu umenia a so svojím tímom sa nepretržite venuje výberu a tvoreniu umenia motivujúceho k pestovaniu nových osobných kvalít, praktickému uplatňovaniu nových vedeckých poznatkov, umožňujúcich zvyšovať tvorivosť a využívať vedomie na rozvíjanie ideálu krásy, mladosti a zdravia, intelektuálnych schopností (mužského/ženského) šarmu a hojného pránického vyživovania. Umenie predstavuje príjemný prostriedok, nový prúd pre vytváranie inšpirujúceho prostredia, bytu, pracoviska /obrazy, stoly, dvere, interiérové prvky/ pre doladenie interiéru a zároveň ako zdroj informácií a pocitov umožňujúcich rozvíjať tvorivosť, vnímať a používať vedomie ako oslobodzujúcu, tvorivú nadstavbu mysle.

Rovnako už viac ako 30 rokov funguje v Motýľom dome osobitný tím realizujúci nezávislý výskum a komornú výrobu doplnkov výživy, zriadenou za účelom cenovej dostupnosti, nenávykovosti a ich vysokej účinnosti.

Komorná výroba využíva plnohodnotné množstvá a kombinácie účinných látok z cca 200 prírodných extraktov a byliniek na efektívne odstránenie príčin zdravotných problémov, vyladenie kondície a mentálnych schopností spolu s uplatnením najnovších poznatkov klasickej a alternatívnej medicíny. Odborný tím úzko spolupracuje s profesionálnymi terapeutmi, výživovými poradcami a priebežne sa venuje objavovaniu noviniek alternatívnej medicíny zvyšujúcich účinnosť (bioinformačné ošetrenie, tachyonizácia), ich certifikovaniu a zaradeniu do výroby.

- základná poradňa pestovania krásy, zdravia a intelektuálnych schopností

- ochutnávky výberu zo 100 najdôležitejších prírodných látok, ktorých výskum a výrobu Motýlí dom uskutočňuje už viac ako 30 rokov v spolupráci s liečiteľmi a lekármi celostnej medicíny. Najdôležitejšie z nich sú voľne k dispozícii hosťom v kuchynskej časti na získanie skúseností s používaním plnohodnotne zastúpených v kombinácií prírodných látok (doplnkov výživy) ošetrených homeopaticky a kvantovo – bio informačnou technológiou na aktívnu starostlivosť o pekné zdravé telo a intelektuálne schopnosti, ktoré môžu byť pri aktívnom pestovaní krásy a zdravia optimálnymi pomocníkmi pre váš organizmus

- zostavy prírodných látok zložené podľa najnovších poznatkov overené v praxi pre neliečiteľné chronické diagnózy v celostnej medicíne, život zachraňujúce riešenia umožňujúce aktívne zapojenie pacienta do procesu liečby a pestovania trvalého zdravia a krásy

- srdiečko obsahujúci bio informačne ošetrený sprej (homeopaticky – kvantovým informačným previazaním) s ideálom krásy, mladosti a zdravia a intelektuálnych kvalít pre informačné aktivovanie nápojov

- srdiečko s vôňou, kde je ideál krásy, mladosti a zdravia a intelektuálnych kvalít s vôňou a vnímaný vedomím prostredníctvom čuchu

- mapka so zaujímavosťami v meste a informáciami pri aktívnom sebapestovaní využitia prostredia Motýlieho domu

- spevník s textami piesní a adresami vybranej hudby oboznamujúcimi a umožňujúcimi získať osobnú skúsenosť príjemným spôsobom pri pospevovaní s používaním princípov fungovania vedomia a zažívania jednoty s celkom s jeho múdrosťou, láskou, krásou a šťastnými riešeniami

- vybrané obrazy vylaďujúce interiér a náladu, kvantovo informačne previazané s ideálom krásy, mladosti a zdravia a intelektuálnych kvalít vnímané vedomím prostredníctvom zraku,

- dosky stolov (hosťovských, pracovných), dverí ošetrených abstraktnými obrazmi z oboch strán pre prostredie bytu a pracovne alebo ich kópií

 

Ako môžete využiť pobyt v Motýľom dome na svoje obohatenie?

Pobyt v Motýľom dome je najprogresívnejšou voľnou poznávacou dovolenkou/výletom súčasnej doby pre osvojenie si životného štýlu, ktorý nám umením a zábavným vzdelávaním dovoľuje prijímať a rozvíjať krásu, zdravie, mladosť a výnimočné intelektuálne schopnosti a pekné vzťahy.

Ide o vzrušujúce objavenie pomocou umenia a najnovších vedeckých poznatkov, nesmiernych možností nového sveta kvantovej fyziky používania kvantového vedomia ako úžasnej nadstavby mysle umožňujúcej nám hojne používať už vytvorenú krásu, zdravie, múdrosť a rozvíjať ju v osobnom životnom príbehu. Bez zbytočného utrpenia ako život vo svojich lekciách obyčajne prináša, kedy neznalosť zákonov fungovania univerza neospravedlňuje.

Motýlí dom sa zaoberá zhromažďovaním síce nezvyčajných a síce mimoriadne prospešných správ (Zázrak je nepochopená fyzika – Kristián Beňo) a najnovších poznatkov a ich uvádzanie do každodenného života príjemným spôsobom prostredníctvom umenia, vzájomnými vplyvmi inšpirujúcimi ľuďmi, využívaním vo svete overených najúspešnejších postupov a metód na tvorenie osobného príbehu uplatňujúceho a rozvíjajúceho to najlepšie dosahované tými najlepšími teraz a hneď, predstavujúce komplexný rozvoj osobnostných kvalít. Niekedy sa porozumeniu dôležitým zákonom kvantovej fyziky dá ľahko a príjemným spôsobom porozumieť práve pri pospevovaní textu piesne obsahujúceho v skratke ich vysvetlenie a používanie zároveň.

Možnosť obdržania certifikátu v prípade nezvyčajných osobných kvalít u detí a dospelých s ich charakteristikou pre lepšie začlenenie v profesionálnej sfére od vzdelávacej organizácie zameranej na zdravie a životný štýl akreditovanej Ministerstvom školstva SR, ktorú hotel reprezentuje.

Forma: Poznávacie inšpirujúce stretnutia pri čaji, zábavné objavovacie semináre.

Seminár psycho energoterapie celostnej alternatívnej medicíny, kvantovej terapie pránickej výživy pre lekárov a terapeutov organizuje Tachyon Technology Pharm akreditovaná inštitúcia MŠ SR zameraná na zdravie a životný štýl, výrobca najširšieho sortimentu fytoterapeutických prípravkov na SR ťažiskovo orientovaný na výskum a vzdelávaciu činnosť a na aktívnu starostlivosť o zdravie, kde i samotný zdravotný problém sa môže stať užitočnou motiváciou na vytvorenie schopnosti udržiavať si dobrú zdravotnú a duševnú kondíciu.

caj2

Témy semináru:

- využívanie kvantového vedomia zdokonalenej dvojbodovej metódy Richarda Bartletta na spúšťanie procesov omladzovania aktiváciou kmeňových buniek

- používanie kvantového vedomia, kvantovej terapie pri liečbe chronických diagnóz

- zoznámenie sa s výberom 100 najdôležitejších kombinácií fytoterapeutík špeciálne ošetrených novou kvantovo – homeopatickou metódou s pozoruhodnými výsledkami a ich poskytnutie za mimoriadne priaznivé ceny

- nové skúsenosti s jednoduchým zavádzaním pránickej výživy do praxe ako unikátnej liečebnej metódy umožňujúcej efektívne využiť silnú motiváciu spustenú neliečiteľnými ochoreniami

- prenos živej reality od výnimočne krásnych a zdravých ľudí do procesu terapie a aktívneho pestovania krásy, mladosti a zdravia

- motivácia vybraným umením a vyladenie prostredia k prevencii a aktívnemu pestovaniu zdravia a krásy

Potrebná potvrdená účasť na recepcii.

Možnosť získania skúsenosti ako si pomocou umenia a vedy o sebapestovaní vyladiť interiér, pracovné prostredie tak, aby boli tvorivé, inšpirujúce, harmonizujúce a prebúdzajúce tvorivosť.

K dispozícii kópie vybraných obrazov, dverí a stolových dosiek spracovaných ako funkcionalistické abstraktné obrazy.

Ako výtvarné umenie pôsobí na pestovanie ideálov krásy, mladosti a zdravia s ukážkou najnovších výtvarných diel autora pre praktické uplatnenie v pracovných a bytových interiérov.

Možnosť získať za výhodnú cenu interiérové prvky – stoly, stolíky, dvere, obrazy s konkrétnou funkciou podľa charakteru využitia priestoru určenia s jednotnými ich plochami ošetrenými, trvácne nakopírovanými funkcionalistickými, abstraktnými obrazmi optimalizujúcimi činnosť podvedomia.

Možnosť získať za výhodnú cenu novú pracovnú dosku s nakopírovaným funkcionalistickým obrazom, presne podľa rozmeru stola vhodnú pre uloženie s jednoduchou inštaláciou pomocou akrylového tmelu priamo na Váš stôl s možnosťou ľahkej demontáže v prípade výmeny za iný motív.

Pre hostí k dispozícii kompletná kuchynská časť s vybavením orientovaná pre prípravu zdravých jedál a nápojov.

Raňajky - asistovaná individuálna príprava s možnosťou poskytovania surovín podľa orientačného zoznamu v hodnote do 3,50€/ os./ deň v cene ubytovania.

S ubytovaním si nemusíte robiť starosti, Vašu rezerváciu Vám potvrdíme telefonicky alebo e-mailom a po celú dobu ubytovanie sa o Vás postaráme.

Platba za ubytovanie je možná len v hotovosti pri check – in
Platba kartou u nás nie je možná.
V Hoteli Galéria nemáme výťah.

Pranie pre hostí cena : 5,00 EUR / Wash for guests price: 5,00 EUR

Oprava a doladenie odevu šijací stroj, farebné látky, nite, suché zipsy , farba na látku k dispozícii na recepcii.

  • Ubytovanie je možné medzi 14:00 hod. – 20:00 hod / s výnimkou dohodnutého neskoršieho príchodu. Pre viac info na tel : 0917 632 452
  • Opustiť izbu môžete aj v podstatne neskorších popoludňajších hodinách, v závislosti od obsadenosti hotela.
  • Check out : do 12:00hod. Neuhradené rezervácie rušíme o 18:00 hod.
  • Možnosť zabezpečenia TAXI – Postaráme sa o Vás hneď ako sa ocitnete v Bratislave, stačí iba kontaktovať recepciu
  • Pozrite si naše okolie
  • V prípade potreby zrušte rezerváciu najneskôr do 24 hodín pred príchodom.
    V prípade, že rezerváciu nezrušíte v tomto čase, bude Vám vyfaktúrovaných 50% z celkovej ceny rezervovaného pobytu.

REZERVÁCIE mailom: spirit.hotel1@gmail.com,
alebo telefonicky na č.+421 / 917 632 452, +421 / 254 777 817 alebo osobne na recepcii Hotela Galéria.

Viac informácií…

<div class="dcp_content_title"></div>
Recenzie hostí!
<div class="dcp_content_title"></div>